אלפון אנשי סגל

תפקיד: רכזת סגל אקדמי
דוא"ל: reut_d@achva.ac.il
טלפון: 072-2248316
תפקיד: רכזת הוראה וסטודנטים
דוא"ל: sagit_b@achva.ac.il
טלפון: 08-8588035
תפקיד: מזכירה
דוא"ל: sagit_t@achva.ac.il
טלפון: 072-2248578
תפקיד: נשיאה
טלפון: 08-8588002
תפקיד: מנהל חשבות ושכר
דוא"ל: shay_p@achva.ac.il
טלפון: 08-8588110
תפקיד: רכזת רשות מחקר
טלפון: 072-2248542
תפקיד: רכזת מינהל סטודנטים במחלקות: פסיכולוגיה, מערכות מידע ניהוליות ולימודים רב תחומיים
טלפון: 08-8588078
תפקיד: מיישמת ומטמיעה מערכות מידע
טלפון: 072-2248544
תפקיד: אב בית מתחם קרוואנים
טלפון: 052-6969593
תפקיד: חשבת, מנהלת חשבות
דוא"ל: shany_a@achva.ac.il
טלפון: 08-8588510
Page 19 of 20