אלפון אנשי סגל

תפקיד: רכזת מנהלית
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588029
תפקיד: ראש המחלקה ללימודים רב תחומיים
דוא"ל: [email protected]
תפקיד: רכזת
דוא"ל: [email protected]
תפקיד: רכזת נגישות
טלפון: 08-8588171
Page 20 of 20