אלפון אנשי סגל

תפקיד: ראש החוג להיסטוריה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248519
תפקיד: קיטלוג עברית וחומר לא ספרי
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248559
תפקיד: מזכירות ועריכה גרפית
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588098/19
תפקיד: דיקן בית ספר למדעים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588187
תפקיד: מנהלת מחלקת גביה ושכ"ל
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 3622* (שלוחה 3)
תפקיד: רכזת פרוייקטים חברתיים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248579
תפקיד: ראש התכנית לתואר שני בחינוך מיוחד
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588189
תפקיד: מערכות מחשוב ספרייתיות
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248563
תפקיד: טכנאי PC
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588100
תפקיד: ממונה תקווה ישראלית, קשרי חוץ וקהילה
דוא"ל: [email protected]
Page 3 of 20