אלפון אנשי סגל

תפקיד: מנהלת המכון אל"ה
טלפון: 072-2248533
תפקיד: ראש תחום תקשוב
דוא"ל: saritsh@achva.ac.il
טלפון: 072-2248587
תפקיד: רכזת מנהלית
דוא"ל: talmas@achva.ac.il
טלפון: 08-8588029
תפקיד: ראש המחלקה ללימודים רב תחומיים
דוא"ל: tamar_a@achva.ac.il
תפקיד: רכזת
דוא"ל: rakazim@achva.ac.il
תפקיד: רכזת נגישות
טלפון: 08-8588171
Page 21 of 21