אלפון אנשי סגל

תפקיד: חשבת, מנהלת חשבות
דוא"ל: shany_a@achva.ac.il
טלפון: 08-8588510
תפקיד: ראש יחידת הערכה, תקשוב וקידום ההוראה
דוא"ל: sara_z@achva.ac.il
טלפון: 072-2248505 פנימי 505
תפקיד: מנהלת המכון אל"ה
טלפון: 08-8588133
תפקיד: ראש תחום תקשוב
דוא"ל: saritsh@achva.ac.il
טלפון: 072-2248587, 050-5654284
תפקיד: רכזת שיבוץ חדרים, שיבוץ משגיחים, בחינות
דוא"ל: Tair_m@achva.ac.il
טלפון: 08-8588117
תפקיד: רכזת מנהלית
דוא"ל: talmas@achva.ac.il
טלפון: 08-8588029
תפקיד: ראש המחלקה ללימודים רב תחומיים
דוא"ל: tamar_a@achva.ac.il
תפקיד: רכזת
דוא"ל: rakazim@achva.ac.il
תפקיד: רכזת נגישות
טלפון: 08-8588171
Page 21 of 21