אלפון אנשי סגל

תפקיד: רכזת סטודנטים
טלפון: 08-8588149
תפקיד: ראש החטיבה לחינוך בתכנית B.A. רב תחומי
דוא"ל: theemman@gmail.com
טלפון: 072-2248511
תפקיד: מנכ"ל המכללה
דוא"ל: grobgld@achva.ac.il
טלפון: 08-8588059
תפקיד: רכזת מורים חדשים
תפקיד: מנהלת מרכז מידע והרשמה
דוא"ל: info@achva.ac.il
טלפון: 3622*
תפקיד: ראש צות תמיכה ושירות
דוא"ל: Boaz_Z@achva.ac.il
טלפון: 08-8588100
תפקיד: רכזת הדרכה
דוא"ל: tcbetty@gmail.com
טלפון: 072-2248588
תפקיד: רכזת שער לאקדמיה
דוא"ל: bayan_e@achva.ac.il
טלפון: 08-8588580
תפקיד: מרצה
טלפון: 072-2248571
תפקיד: ראש צוות ייעוץ ורישום
טלפון: 3622*
Page 4 of 21