אלפון אנשי סגל

תפקיד: ראש החטיבה לחינוך בתכנית B.A. רב תחומי
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248511
תפקיד: מנכ"ל המכללה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588059
תפקיד: ראש מרכז מידע והרשמה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 3622*
תפקיד: מנהל תמיכה ושירות
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588100
תפקיד: רכזת הדרכה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248588
תפקיד: מרצה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248571
תפקיד: ראש צוות ייעוץ ורישום
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 3622*
תפקיד: מנהל תכנית שער לאקדמיה
דוא"ל: [email protected]
תפקיד: ראש התכנית לשפה וספרות ערבית
דוא"ל: [email protected]
תפקיד: רכזת כנס פוסטרים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 050-6787569
Page 4 of 20