אלפון אנשי סגל

תפקיד: מנהלת מרכז מידע והרשמה
דוא"ל: info@achva.ac.il
טלפון: 3622*
תפקיד: ראש צות תמיכה ושירות
דוא"ל: Boaz_Z@achva.ac.il
טלפון: 08-8588100
תפקיד: רכזת הדרכה
דוא"ל: betty_t@achva.ac.il
טלפון: 072-2248588
תפקיד: מרצה
טלפון: 072-2248571
תפקיד: ראש צוות ייעוץ ורישום
טלפון: 3622*
תפקיד: מנהל תכנית שער לאקדמיה
דוא"ל: jazi_a@achva.ac.il
תפקיד: מתמחה בפסיכולוגיה
תפקיד: רכזת כנס פוסטרים
דוא"ל: eti_yu@achva.ac.il
טלפון: 050-6787569
תפקיד: רכזת סטודנטים
טלפון: 072-2248506
תפקיד: רכזת סטודנטים
טלפון: 072-2248506
Page 4 of 21