אלפון אנשי סגל

תפקיד: ראש היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות
טלפון: 072-2248570
תפקיד: אב בית בניין 2
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588192
תפקיד: רכזת תכנית מורות חיילות
דוא"ל: [email protected]
תפקיד: מ"מ רכזת בחינות בי"ס לחינוך ובי"ס לתארים מתקדמים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248504
תפקיד: רכזת פר"ח לשם
טלפון: 08-8588158
תפקיד: רכזת תכנית 'סיפתח'
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 0546689008
תפקיד: רכזת כנסים, ימי עיון, סיורים והיסעים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588007
תפקיד: ראש המחלקה למדעי החיים
דוא"ל: [email protected]
תפקיד: ראש היחידה לכניסה להוראה, סטאז' ומורים חדשים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248571
תפקיד: מנהלת קליניקה לטיפול רגיש תרבות
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588150
Page 5 of 20