אלפון אנשי סגל

תפקיד: ראש התכנית לשפה וספרות ערבית
תפקיד: רכזת כנס פוסטרים
דוא"ל: eti_yu@achva.ac.il
טלפון: 050-6787569
תפקיד: ראש היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות
טלפון: 072-2248570
תפקיד: אב בית בניין 2
טלפון: 08-8588192
תפקיד: רכזת תכנית מורות חיילות
דוא"ל: Zilka@achva.ac.il
תפקיד: מ"מ רכזת בחינות ביה"ס למדעים
דוא"ל: gali_s@achva.ac.il
טלפון: 08-8588164
תפקיד: רכזת פר"ח לשם
טלפון: 08-8588158
תפקיד: רכזת תכנית 'סיפתח'
דוא"ל: galitb@jdcnet.org
טלפון: 0546689008
תפקיד: רכזת כנסים, ימי עיון, סיורים והיסעים
דוא"ל: galit_g@achva.ac.il
טלפון: 08-8588007
תפקיד: ראש המחלקה למדעי החיים
דוא"ל: eli_a@ACHVA.AC.IL
Page 5 of 20