אלפון אנשי סגל

תפקיד: ראש צוות ייעוץ ורישום
טלפון: 3622*
תפקיד: מנהל תכנית שער לאקדמיה
דוא"ל: jazi_a@achva.ac.il
תפקיד: ראש המחלקה
תפקיד: רכזת כנס פוסטרים
דוא"ל: eti_yu@achva.ac.il
טלפון: 050-6787569
תפקיד: רכזת סטודנטים, ראש צוות מנהל סטודנטים
דוא"ל: hagit_q@achva.ac.il
טלפון: 08-8588025
תפקיד: רכזת סטודנטים
טלפון: 072-2248506
תפקיד: רכזת סטודנטים
טלפון: 072-2248506
תפקיד: רכזת סטודנטים
דוא"ל: hagit_q@achva.ac.il
טלפון: 08-8588025
תפקיד: ראש היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות
טלפון: 072-2248570
תפקיד: אב בית בניין 2
טלפון: 08-8588192
Page 5 of 21