אלפון אנשי סגל

תפקיד: רכזת סטודנטים
דוא"ל: hagit_q@achva.ac.il
טלפון: 08-8588025
תפקיד: דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים
טלפון: 08-8588099
תפקיד: דיקן בית ספר למדעים
טלפון: 08-8588187
תפקיד: ראש המחלקה לפסיכולוגיה
דוא"ל: jonjon@bgu.ac.il
תפקיד: ראש היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות
טלפון: 072-2248570
תפקיד: אב בית בניין 2
טלפון: 08-8588192
תפקיד: רכזת מורים חונכים
תפקיד: מתאמת שיווק
דוא"ל: gali_si@achva.ac.il
טלפון: 08-8588098
תפקיד: מנהלת חשבונות
טלפון: 08-8588023
תפקיד: ראש היחידה
טלפון: 072-2248571
Page 5 of 21