אלפון אנשי סגל

תפקיד: מנהלת קליניקה לטיפול רגיש תרבות
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588150
תפקיד: מעצבת גרפית ראשית
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588130
תפקיד: אחראי מעבדות
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588053
תפקיד: מפתח דרופל
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588084-3
תפקיד: מנהלת רכש והתקשרויות
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588178
תפקיד: מנהלת אדמיניסטרטיבית בית הספר לחינוך
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248530
תפקיד: ראש המחלקה לפסיכולוגיה
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 072-2248553
תפקיד: חשבת שכר
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588143
תפקיד: ראש המחלקה להפרעות בתקשורת
דוא"ל: [email protected]
תפקיד: רכזת בחינות ביה"ס למדעים
דוא"ל: [email protected]
טלפון: 08-8588164
Page 6 of 20