אלפון אנשי סגל

תפקיד: ראש היחידה לכניסה להוראה, סטאז' ומורים חדשים
טלפון: 072-2248571
תפקיד: מנהלת קליניקה לטיפול רגיש תרבות
דוא"ל: lisa_k@ACHVA.AC.IL
טלפון: 08-8588150
תפקיד: מעצבת גרפית ראשית
דוא"ל: tzur@achva.ac.il
טלפון: 08-8588130
תפקיד: אחראי מעבדות
דוא"ל: david_i@achva.ac.il
טלפון: 08-8588053
תפקיד: מפתח דרופל
דוא"ל: david_s@achva.ac.il
טלפון: 08-8588084-3
תפקיד: מנהלת רכש והתקשרויות
דוא"ל: dorit_d@ACHVA.AC.IL
טלפון: 08-8588178
תפקיד: מנהלת אדמיניסטרטיבית בית הספר לחינוך
דוא"ל: dorit_z@achva.ac.il
טלפון: 072-2248530
תפקיד: עוזרת אישית של דיקן בית הספר לתארים מתקדמים
תפקיד: ראש המחלקה לפסיכולוגיה
דוא"ל: dana_g@achva.ac.il
טלפון: 072-2248553
תפקיד: חשבת שכר
דוא"ל: dana_pe@achva.ac.il
טלפון: 08-8588143
Page 6 of 20