אלפון אנשי סגל

תפקיד: רכזת מורים חונכים
דוא"ל: Zilka@achva.ac.il
תפקיד: מ"מ רכזת בחינות ביה"ס למדעים
דוא"ל: gali_s@achva.ac.il
טלפון: 08-8588164
תפקיד: רכזת פר"ח לשם
טלפון: 08-8588158
תפקיד: רכזת תכנית 'סיפתח'
דוא"ל: galitb@jdcnet.org
טלפון: 0546689008
תפקיד: רכזת כנסים, ימי עיון, סיורים והיסעים
דוא"ל: galit_g@achva.ac.il
טלפון: 08-8588007
תפקיד: ראש המחלקה למדעי החיים
דוא"ל: eli_a@ACHVA.AC.IL
תפקיד: ראש היחידה
טלפון: 072-2248571
תפקיד: מעצבת גרפית ראשית
דוא"ל: tzur@achva.ac.il
טלפון: 08-8588130
תפקיד: אחראי מעבדות
דוא"ל: david_i@achva.ac.il
טלפון: 08-8588053
תפקיד: מפתח דרופל
דוא"ל: david_s@achva.ac.il
טלפון: 08-8588084-3
Page 6 of 21