אלפון אנשי סגל

תפקיד: מנהלת רכש והתקשרויות
דוא"ל: dorit_d@ACHVA.AC.IL
טלפון: 08-8588178
תפקיד: מנהלת אדמיניסטרטיבית
דוא"ל: dorit_z@achva.ac.il
טלפון: 072-2248530
תפקיד: עוזרת אישית של דיקן בית הספר לתארים מתקדמים
תפקיד: ראש המחלקה לפסיכולוגיה
דוא"ל: dana_g@achva.ac.il
טלפון: 072-2248553
תפקיד: חשבת שכר
דוא"ל: dana_pe@achva.ac.il
טלפון: 08-8588143
תפקיד: ראש המחלקה להפרעות בתקשורת
תפקיד: סטטיסטיקאית
טלפון: 072-2248540
תפקיד: מזכירת היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות
דוא"ל: hagar_d@achva.ac.il
טלפון: 072-2248570
תפקיד: רכזת גביה
דוא"ל: hadas_t@achva.ac.il
טלפון: 3622* (שלוחה 3)
תפקיד: רכזת סטודנטים
דוא"ל: hadar_a@achva.ac.il
טלפון: 08-8588013
Page 7 of 21