אלפון אנשי סגל

תפקיד: מזכירת היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות
דוא"ל: hagar_d@achva.ac.il
טלפון: 072-2248570
תפקיד: רכזת גביה
דוא"ל: hadas_t@achva.ac.il
טלפון: 3622* (שלוחה 3)
תפקיד: רכזת סטודנטים
דוא"ל: hadar_a@achva.ac.il
טלפון: 08-8588013
תפקיד: ספרנית
טלפון: 072-2248514
תפקיד: רכזת סיוע לימודי ויועצת לסטודנטים מהחברה הערבית ויוצאי אתיופיה
תפקיד: תמיכה ב-Moodle לסגל אקדמי
דוא"ל: tikshuv@achva.ac.il
טלפון: 08-8588136
תפקיד: ראש המחלקה
טלפון: 072-2248524
תפקיד: בית הספר לחינוך
דוא"ל: heidif@achva.ac.il
טלפון: 052-3969169
תפקיד: רכזת רישום
דוא"ל: hila_ah@ACHVA.AC.IL
טלפון: 3622*
תפקיד: רכזת מינהל סטודנטים במחלקות: מדעי החיים ולימודים רב תחומיים
טלפון: 08-8588051
Page 7 of 21