אלפון אנשי סגל

תפקיד: ראש המחלקה להפרעות בתקשורת
תפקיד: סטטיסטיקאית
טלפון: 072-2248540
תפקיד: מזכירת היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות
דוא"ל: hagar_d@achva.ac.il
טלפון: 072-2248570
תפקיד: רכזת גביה
דוא"ל: hadas_t@achva.ac.il
טלפון: 3622* (שלוחה 3)
תפקיד: רכזת סטודנטים - מסלול חינוך מיוחד
דוא"ל: hadar_a@achva.ac.il
טלפון: 08-8588013
תפקיד: ספרנית
טלפון: 072-2248514
תפקיד: יועצת לימודים
טלפון: 3622*
תפקיד: ראש לשכת מנכ"ל
טלפון: 08-8588055/59
תפקיד: ראש החוג והמסלול לחינוך מיוחד
טלפון: 072-2248524
תפקיד: בית הספר לחינוך
דוא"ל: heidif@achva.ac.il
טלפון: 052-3969169
Page 7 of 20