אלפון אנשי סגל

תפקיד: רכזת רישום
דוא"ל: hila_ah@ACHVA.AC.IL
טלפון: 3622*
תפקיד: רכזת פיתוח תכניות אקדמיות
דוא"ל: hila_ra@achva.ac.il
טלפון: 072-2248543
תפקיד: רכזת מינהל סטודנטים במחלקות: מדעי החיים ולימודים רב תחומיים
טלפון: 08-8588051
תפקיד: מנהלת אגף לוגיסטיקה ותפעול
דוא"ל: veredzo@achva.ac.il
טלפון: 08-8588194
תפקיד: מנהלת המכינות הקדם אקדמיות
דוא"ל: maor_v@achva.ac.il
טלפון: 08-8588004
תפקיד: מרצה
תפקיד: יועצת המכינות ואחראית על הכוון מקצועי להמשך לימודים
דוא"ל: vered_s@achva.ac.il
טלפון: 08-8588067
תפקיד: רכז
תפקיד: מנהל רשת
דוא"ל: Hagaykl@achva.ac.il
טלפון: 08-8588100
תפקיד: ראש צוות מנהל סטודנטים - הוראת אנגלית, רכזת תכנית מצוינים, מורות חיילות
דוא"ל: hagit_q@achva.ac.il
טלפון: 08-8588025
Page 8 of 20