אלפון אנשי סגל

תפקיד: בית הספר לחינוך
דוא"ל: heidif@achva.ac.il
טלפון: 052-3969169
תפקיד: רכזת רישום
דוא"ל: hila_ah@ACHVA.AC.IL
טלפון: 3622*
תפקיד: רכזת מינהל סטודנטים במחלקות: מדעי החיים ולימודים רב תחומיים
טלפון: 08-8588051
תפקיד: ראש לשכת מרכזת פיתוח תכניות אקדמיות
דוא"ל: vered_a@achva.ac.il
טלפון: 072-2248576
תפקיד: מנהלת אגף לוגיסטיקה ותפעול
דוא"ל: veredzo@achva.ac.il
טלפון: 08-8588194
תפקיד: מנהלת המכינות הקדם אקדמיות
דוא"ל: maor_v@achva.ac.il
טלפון: 08-8588004
תפקיד: מרצה
תפקיד: יועצת המכינות ואחראית על הכוון מקצועי להמשך לימודים
דוא"ל: vered_s@achva.ac.il
טלפון: 08-8588067
תפקיד: רכזת התכנית
תפקיד: מנהל רשת
דוא"ל: Hagaykl@achva.ac.il
טלפון: 08-8588100
Page 8 of 21