אלפון אנשי סגל

תפקיד: מ"מ ראש לשכת מרכזת פיתוח תכניות אקדמיות
דוא"ל: vered_a@achva.ac.il
טלפון: 072-2248576
תפקיד: מנהלת אגף לוגיסטיקה ותפעול
דוא"ל: veredzo@achva.ac.il
טלפון: 08-8588194
תפקיד: מנהלת המכינות הקדם אקדמיות
דוא"ל: maor_v@achva.ac.il
טלפון: 08-8588004
תפקיד: מרצה
תפקיד: יועצת המכינות ואחראית על הכוון מקצועי להמשך לימודים
דוא"ל: vered_s@achva.ac.il
טלפון: 08-8588067
תפקיד: רכזת התכנית
תפקיד: מנהל רשת
דוא"ל: Hagaykl@achva.ac.il
טלפון: 08-8588100
תפקיד: רכזת סטודנטים
דוא"ל: hagit_q@achva.ac.il
טלפון: 08-8588025
תפקיד: ראש אגף כספים ורכש
דוא"ל: chen_r@achva.ac.il
טלפון: 08-8588135
תפקיד: מנהלת תחום רכש
טלפון: 08-8588199
Page 8 of 21