אלפון אנשי סגל

תפקיד: ספרנית
טלפון: 072-2248514
תפקיד: יועצת לימודים
טלפון: 3622*
תפקיד: ראש לשכת מנכ"ל
טלפון: 08-8588055/59
תפקיד: ראש המחלקה
טלפון: 072-2248524
תפקיד: בית הספר לחינוך
דוא"ל: heidif@achva.ac.il
טלפון: 052-3969169
תפקיד: רכזת רישום
דוא"ל: hila_ah@ACHVA.AC.IL
טלפון: 3622*
תפקיד: רכזת מינהל סטודנטים במחלקות: מדעי החיים ולימודים רב תחומיים
טלפון: 08-8588051
תפקיד: ממלא מקום ראש התכנית בייעוץ חינוכי
דוא"ל: henik@bgu.ac.il
טלפון: 08-8588099
תפקיד: מנהלת אגף לוגיסטיקה ותפעול
דוא"ל: veredzo@achva.ac.il
טלפון: 08-8588194
תפקיד: מנהלת המכינות הקדם אקדמיות
דוא"ל: maor_v@achva.ac.il
טלפון: 08-8588004
Page 8 of 21