יחסי חברה והתפתחות האישיות - תשפ"ג

מרצה: גיטה ראוכברגר M.A.

הקורס יציג דרכי השפעה של הורים על התפתחות בריאות הנפש של ילדם, חוויית ההורות המודרנית והשפעות על הורות. הקורס יעסוק בתיאוריות ובמחקר המתמקדים בהתפתחות ההורות, תוך הסתכלות על גורמים המשפיעים עליה, ועל הדינמיקה של יחסי הורה-ילד. בין גורמים אלה תודגש מערכת היחסים בין מוסדות החינוך והמשפחה.

מטרת הקורס:
להכיר בגורמים סביבתיים, תרבותיים ואישיותיים המשפיעים על ההורות.
לתאר את מגוון המנגנונים המשפיעים על הקשר בין ההורה לילד ודרך השפעתם על התפתחות הילד, עיצובו ובריאותו הנפשית. 
לתאר את ההיבטים בקשר הורה-מורה ולעורר מודעות לחשיבות של עבודת המורה עם ההורה. 
להציג מודלים וכלים לעבודה עם הורים ולפרט עקרונות של התערבות במסגרת חינוכית ופרטנית.
תנאי קבלה:
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.
שליטה ב Microsoft Word 
יכולת ניהול זמן.
חובות בקורס:

השתתפות פעילה במהלך הקורס כל הקורס מתבצע בלמידה מרחוק.

מועד הקורס:
בין התאריכים: 7.11.2022 עד 17.4.2023
הרישום עדיין פתוח ואפשר להירשם, מכוון שהלימוד בקצב אישי
 
סמסטר: א'
שנה: תשפ"ג
תאריך פתיחה: 07.11.2022
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מחיר הקורס: 790.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪790.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לצורך השלמות אקדמיות, גם לתואר שני
טלפון לפרטים: 08-8588060
דוא"ל : daat@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
מחיר: ₪790.00
₪0.00

הקורס יציג דרכי השפעה של הורים על התפתחות בריאות הנפש של ילדם, חוויית ההורות המודרנית והשפעות על הורות. הקורס יעסוק בתיאוריות ובמחקר המתמקדים בהתפתחות ההורות, תוך הסתכלות על גורמים המשפיעים עליה, ועל הדינמיקה של יחסי הורה-ילד. בין גורמים אלה תודגש מערכת היחסים בין מוסדות החינוך והמשפחה.