ביקור סגן השר לשיתוף אזורי - ח"כ איוב קרא

תאריך הפרסום: 
יום ב', 29.02.2016
שם המדיה: 
שמושי לשלישי
מיקום באתר: 
כותבים עלינו