אחוה מציגה: תואר שני בפסיכולוגיה עם רגישות תרבותית

תאריך הפרסום: 
יום ה', 15.08.2019
שם המדיה: 
מעריב
שם הכתב: 
עפר לבנת

התוכנית שתפתח במכללת אחוה נועדה לגשר על הפערים בין מספרי המטופלים למטפלים בקהילות האתיופית, הערבית והחרדית בשירותי בריאות הנפש

מיקום באתר: 
כותבים עלינו