גם מאיר שלו מתפלל לפעמים לגשם

תאריך הפרסום: 
שבת, 07.10.2017
שם המדיה: 
הארץ
שם הכתב: 
נעמה צבר בן יהושע
מיקום באתר: 
כותבים עלינו