הקרן לידידות ורב תרבותיות

תאריך הפרסום: 
יום ד', 21.05.2014
שם המדיה: 
ערוץ 10
שם הכתב: 
אורלי וילנאי וגיא מרוז

גיא מרוז : חברים היום בתשע מיד בסיום התוכנית אנחנו נהיה בקו הידידות עם אנשי הקרן לידידות, ובאופן מקרי מנכ"ל הקרן לידידות איתנו.
אורלי וילנאי : אבל על סיפור אחר, כי שם באמת אנחנו מטפלים בבעיות שמגיעות אלינו והקרן תומכת בהמון פרויקטים, עכשיו אתם עורכים כנס עם מכללת אחוה, שהנשיא שלה נמצא כאן לידינו, והכנס הזה עוסק ברב תרבותיות. גילוי נאות לפני שתסביר, אני מנחה את הכנס הזה, לכן אני יש לי בו ענין, אבל
אני חושבת שהוא חשוב ציבורית גם. עכשיו תורך.
ציון גבאי : זאת הזדמנות באמת לדבר על הקרן בצורה אחרת. תמיד אנחנו מדברים על תרומות שאנחנו נותנים לנזקקים, קשישים, כאלה ואחרים, בעצם זאת הזדמנות לדבר על החזון של הרב אקשטיין שהקים את הקרן לידידות לפני 30 ומשהו שנה, הוא בעצם רצה לשנות את ההיסטוריה, את המתח שיש בין נוצרים לבין יהודים ולבנות גשר בין נוצרים ליהודים. יש איזה פראנויה אצל חלקים מן היהודים מן הנצרות, מהמיסיון, והרב רצה להוכיח ואני חושב שהוא מוכיח את זה, למרות שיש עדיין ויכוחים סביב הענין הזה, שיש מיליון נוצרים אוונגליסטים אוהבי ישראל.
אורלי וילנאי : נוצרים אוהבי ישראל.
ציון גבאי : אוהבי ישראל, בעד מדינת ישראל, תומכים במדינת ישראל, והם לא רק תורמים לישראל, הם גם באמת כוח מאוד מאוד חשוב פוליטית וציבורית ותומך בענין הזה. בכנס הזה אנחנו חברנו למכללת אחוה בדיוק מתוך הרעיון של כנס שעוסק בתרבות, ברב תרבותיות ובשונות, בשביל באמת לבנות גשרים בין כל הקהילות השונות שאנחנו בעצם עוזרים להם, גם פה בישראל וגם להזכיר באמת את הענין של הגשר בין הנוצרים לבין היהודים. ופה זה הזדמנות באמת לעשות את ה...
אורלי וילנאי : אז תיכף נשמע, אבל אגב עדיין יש ביקורת? יש מקומות שלא מוכנים לקבל כסף של נוצרים?
ציון גבאי : בודאי. כרגע יש מאבק, לא יודע אם אתם ערים לו, בעולם הדתי, סביב הסיפור של קייטנות הקיץ או קיץ של ידידות שנקרא, ואנחנו שותפים עם משרד החינוך.
אורלי וילנאי : קייטנות בבתי הספר שאתם מממנים את חלקם.
ציון גבאי : נכון נכון. ויש קמפיין מאוד גדול של רבנים, לטעמי חשוכים ואפילו גזעניים, שבעצם אוסרים על בתי הספר הממלכתיים דתיים לקבל כסף מהקרן לידידות ואוסרים על אותם בתי ספר לא לקחת חלק בפרויקט הזה ולא לקבל שקל מהקרן לידידות, ואני חושב שזה פשוט לא יאומן.
אורלי וילנאי : למרות שאין שום תכנים שקשורים...
ציון גבאי : חשוב להגיד אין שום תכנים, אנחנו לא נוגעים בתכנים, זה רק אנשי מקצוע של משרד החינוך, לנו אין שום קשר לתכנים. אנחנו רק עוזרים לישובים חלשים לממן פעילות שכזאת בישובים חלשים, יהודים וערבים צריך להגיד, גם יהודים וגם ערבים.
גיא מרוז : אבל תודה שיש בו סקופ, יהודים לא מוכנים לקבל כסף.
ציון גבאי : נכון.
גיא מרוז : ידיעה מרעישה.
ציון גבאי : צריך להגיד עד עכשיו שבאמת זה רק גוון חרדי, כרגע לא מדובר גם על חרדים, מדובר על כיפות סרוגות, דתיים לאומיים שאומרים לחינוך הממלכתי דתי לא לקחת כסף מהקרן לידידות בקיץ של ידידות, ואנחנו שם, אנחנו כרגע אומרים מי שלא ירצה שלא יקח, יש מספיק אנשים שרוצים, נעזור לכל מי שצריך.
גיא מרוז : אני חייב להגיד משהו קטן לפני שאת עוברת אליו.
אני לא חשוד בחיבוב יתר של אוונגליסטים או כל נוצרים... לקחת מהם כל שקל שאפשר.
אורלי וילנאי : לא...
גיא מרוז : מה זאת אומרת? אנשים רוצים לתרום לישראל, מה...
אורלי וילנאי : טמטום לא לקחת את הדבר הזה ולעשות קייטנות לילדים כדי לעזור לכולם. אז בוא נדבר באמת על הכנס, בוא נדבר קודם כל על תפקידך. כשאתה נכנסת לתפקיד עליאן, אני חושבת שאתה הראשון בין, נקרא לזה בן המיעוטים הראשון שעומד בראש מכללה אקדמית.
פרופ' עליאן אלקרנאווי, נשיא המכללה האקדמית אחוה : נכון, נכון.
אורלי וילנאי : נכון. והתקבלת לא כל כך יפה. גם פרופ' ראשון אם אני לא טועה.
פרופ' עליאן אלקרנאווי : לא חשוב. זה מאחורינו, מה שחשוב לנו באמת היום שאני עומד בראש המכללה האקדמית אחוה, שהיא מונה כ- 4000 סטודנטים, והיא נמצאת באיזור השיפוט של המועצה האיזורית באר טוביה. במכללה האקדמית אחוה אנחנו בהחלט מאמינים בנושא של שונות ורב תרבותיות, ועל כן באמת חברינו לידידינו הרב יחיאל אקשטיין כדי להוביל את הכנס הזה שיהיה כנס סדרתי שנתי, כל מה שקשור לנושא של שונות ורב תרבותיות בחברה הישראלית. מה שעשינו באמת בימים האחרונים, סקר שהראה את הפערים בין הקבוצות והדעות הקדומות שיש לאנשים, ואז התחלנו לשאול את עצמנו באמת ויש איזה שהיא טרמינולוגיה שאני בהחלט התחלתי להשתמש בה לאחרונה, שזה בעצם אפרופו הפרנויה, תרבות הפחד שקיימת בחברה הישראלית
כולה, ובאמת כרגע אני מדבר ללא קשר ליהודים ערבים דתיים חילונים. הפחד מהאחר, השונה.
אורלי וילנאי : תרבות הזרה, נכון?
פרופ' עליאן אלקרנאווי : התרבות הזרה.
אורלי וילנאי : כל מי שהוא לא אני, אחר, הוא זר, הוא שונה.
פרופ' עליאן אלקרנאווי : בדיוק, הוא זר, הוא שונה, הוא מאיים עליי, הוא מאיים על הערכים שלי. אם אני אפתח ואני בעצם אשאיר מקום לאחרים, זה מאיים על הזהות שלי, אפרופו בעצם לקחת כסף, אולי אחרים חושבים שמאחורי הכסף הזה עומד איזה שהוא אג'נדה מסוימת.
אורלי וילנאי : איך פותרים את זה? אתה אומר באחוה לומדים כולם, אבל לא בכל המקומות זה נראה.
פרופ' עליאן אלקרנאווי : תראה, במכללה האקדמית אחוה בהחלט יש לומדים כולם, בכל המגזרים, בכל הקבוצות ואנחנו מאוד גם מנסים לקדם את הנושא הזה של שונות ורב תרבותיות על ידי זה שאנחנו מכניסים את זה גם לתוכניות הלימודים. אנחנו רוצים שהבוגרים שלנו יהיו רגישים מתחשבים ובמרכאות או לא במרכאות, להילחם בדעות הקדומות שמעצבות את ההתנהגות שלנו, את התפיסה שלנו, את התגובות שלנו, הם בעצם באות על רקע הדעות הקדומות והתפיסות הקדומות האלה, שלפעמים גם חוויות שיכולות להיות חוויות לא טובות וחוויות טובות, ועל פי החוויות האלה אנחנו... עושים הכללה, ואז יש ריחוק, הריחוק הזה בעצם מעמיק את הפערים בין הקבוצות ובין היחידים בתוך החברה הישראלית, ואנחנו באים ואומרים בואו נחשוב איך לנסות לקדם את הנושא הזה של דיאלוג בין הקבוצות השונות, בין האנשים האחרים. אני מדבר על שני מושגים מאוד מרכזיים רספקט... איך אנחנו מכבדים את האחר ומקבל את האחר. זה לא אומר שבעצם אני צריך להסכים איתך או אני צריך להסכים עם ציון, אבל אני צריך לכבד את ציון מאיפה שהוא בא עם הדעות שלו, ולכן אני
מאמין שהחיבור הזה של אקדמיה עם שרים כמו שר החינוך ושר הרווחה וחברי כנסת נוספים, כדי לחשוף את הסוגיה הזאת ולשים את זה על סדר היום הציבורי של החברה הישראלית. אנחנו יחד עם הקרן לידידות רוצים להשפיע על היזראלי... השיח הציבורי בחברה הישראלית.
אורלי וילנאי : הלוואי הלוואי ותצליחו. חשוב מאוד, זה קורה מחר במכללת אחוה.
פרופ' עליאן אלקרנאווי : וכולם מוזמנים.
אורלי וילנאי : בהחלט.
גיא מרוז : תודה רבה חברים.