דרושים: יועצים חינוכיים בעלי תואר שני

תאריך הפרסום: 
יום ג', 29.06.2021
שם המדיה: 
מה נשמע
ייעוץ חינוכי נחשב לתואר יוקרתי במערכת החינוך, שסובלת ממחסור ביועצים. על המחסור והוצרך ביועצים חינוכיים מקצועיים פתחה האקדמית אחוה תואר שני בייעוץ חינוכי. "יועץ חינוכי לא רק מלווה תהליכים, אלא גם יוזם אותם בהתאם לצרכים שמתגלים", אומר אלי כהן, סטודנט במסלול
מיקום באתר: 
כותבים עלינו