דיקאן המכללה האקדמית אחוה ד"ר מיכל רביבו - שטיינר

תאריך הפרסום: 
יום ב', 15.12.2014
שם המדיה: 
רשת ב'-היום הזה

דיקאן המכללה ד"ר מיכל רביבו- שטיינר

רשת ב'- בפעם הראשונה קבע מוסד אקדמי בישראל כי סטודנט שמבקש לקבל תואר אקדמי יהיה חייב להיות מעורב בפעילות חברתית ד"ר מיכל רביבו המכללה האקדמית אחוה

מיקום באתר: 
כותבים עלינו