כנס מושבים: החלטת בג"צ 979

תאריך הפרסום: 
יום ו', 15.07.2011
שם המדיה: 
תנועת המושבים