ביקור השר גדעון סער במכללה

תאריך הפרסום: 
יום ג', 23.10.2012
שם המדיה: 
אל אסבוע אל ערבי