דע מאין באת - תערוכת אמנות עולי אתיופיה

תאריך הפרסום: 
יום ו', 13.01.2012
שם המדיה: 
ידיעות אשקלון