מי ראוי להרויח מפירות המחאה

תאריך הפרסום: 
יום ב', 15.08.2011
שם המדיה: 
הארץ The Marker
שם הכתב: 
פרופ' אלי זמסקי - המכללה האקדמית אחוה