שר החינוך למען נשיא מכללת אחוה

תאריך הפרסום: 
יום ו', 20.07.2012
שם המדיה: 
העיר