מכללת סמינר הקיבוצים ובית ברל יעברו ממשרד החינוך לאחריות ות"ת

תאריך הפרסום: 
יום ד', 11.02.2015
שם המדיה: 
The Marker
שם הכתב: 
ליאור דטל

הדבר נעשה כחלק ממהלך להעביר את כל המכללות להוראה לאחריות ות"ת.

 

משרד החינוך והוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (ות"ת) אישרו היום את המעבר של מכללת סמינר הקיבוצים ומכללת בית ברל מאחריות תקציבית של משרד החינוך לאחריות הות"ת.

זאת, כחלק ממהלך להעביר את כל המכללות להוראה לאחריות ות"ת שהחל בשנים האחרונות, אך רק אתמול אושרה העברת של שתי מכללות גדולות בתחום. שתי המכללות עוברות לאחר מכללת אחווה להוראה, שעברה לות"ת כבר ב-2012 והמהלך הושלם בהצלחה. חלק מהמכללות להוראה צפויות להתמזג כחלק מהמהלך, שעל פי התוכנית יושלם בתוך 7 שנים...

מיקום באתר: 
כותבים עלינו