כל-בו לחקלאי אשקלון 2008 בע"מ

קטגוריית עיסוק: תפעול
תחומי עיסוק: אחזקה כללית
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: רח' חוצות היוצר 15 , אשקלון
טלפון: 073-2474666