הכלה בעתות משבר, אודות כנס אחוה ה-2 לשונות ורב תרבותיות

החברה הישראלית מאופיינות בריבוי זהויות ובשונות (DIVERSITY) רבה בין אזרחיה: שונות חברתית כלכלית, אתנית-עדתית, לאומית, דתית ושונות פיסית-מנטלית. המתחים הנוצרים כתוצאה מהשונות בין הקבוצות והזהויות הללו עשויים לגרום להדרתן של אוכלוסיות רבות מהמרחב הציבורי. הדרתה של אוכלוסייה או קבוצה כזו או אחרת מהמרחב הציבורי עשויה לפגוע ביכולתה של החברה לפעול מתוך סולידריות ושיתוף ולהביא לפגיעה הרת גורל בתפקודה הכללי, בתפקוד המשק ובצמיחתו ולמעשה בחוסנה הלאומי של החברה בישראל.

 

השנה, לאור ריבוי האירועים בהם נחשפנו למציאות של חוסר כבוד ואי הכרה באחר, "השונה", ומתוך דאגה עמוקה למרקם היחסים בין המגזרים השונים המרכיבים את החברה הישראלית כתוצאה מכך, יתמקד הכנס בנושא "שונות ורב תרבותיות -הכלה בעתות משבר". אירועי השנה האחרונה מלמדים כי מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים מדיניים וחברתיים מורכבים העשויים להשפיע על היבטים מרכזיים בחייה, על מתווה פניה ועל חוסנה הלאומי. אנו מאמינים, כי נדרשת פעולה מקיפה ורוחבית מצד הרשויות ומצד מקבלי החלטות קובעי מדיניות ומובילי דעה בישראל לפעול מידית למניעת הרחבת הסדקים במרקם היחסים בין הקבוצות והאוכלוסיות השונות בחברה ולהפיכתן של השונות וריבוי הזהויות מחסם למשאב.המכללה האקדמית אחוה מטפחת ערכים של רב תרבותיות, סובלנות, הכרה בשונות ומתן כבוד לאחר. כמוסד אקדמי אשר בהרכבו ומהותו מסמל את השונות בחברה הישראלית, אנו מאמינים כי זוהי זכות וחובה עבורנו לקדם את השיח הרב תרבותי בישראל ולנסות להטמיע את ערכי הדגל אשר בבסיסו. יתר על כן, המכללה רואה בבוגריה באשר יהיו, שליחים ושגרירים, ומאמינה כי הם שומרי הסף של גחלת הרב תרבותיות; בידיהם הכלים להתמודד עם דעות קדומות, הכוח להטמיע את הערכים המבוססים על תמת הרב-תרבותיות, הכוח לשנות ולעצב את המציאות החברתית בישראל.כנס אחוה לשונות ורב תרבותיות מהווה פלטפורמה עליה נפגשים אנשי אקדמיה, קובעי מדיניות, אנשי רוח וחברה, אנשי מקצוע וראשי ארגונים, רשויות וקהילות העושים במלאכה כמעשה שגרה וביחד, מתוך הפרייה הדדית הם מבקשים להוביל דיאלוג בין הקבוצות והזהויות השונות המרכיבות את החברה הישראלית ולהניע את גלגלי השינוי. הכנס הוא במה לקיום דיון ביקורתי וער בסוגיית השונות והרב תרבותיות ומטרתו לסייע בהעלאת הנושא לראש סדר היום הציבורי-לאומי. במסגרתו נדונים היבטיו השונים ומשמעויותיו של נושא השונות והרב תרבותיות ובסופו, מציעים המתדיינים דרכי פעולה קונקרטיות להתמודדות עם האתגרים שהוא מציב לפתחה של החברה הישראלית.המושב הראשון ייפתח בברכות ובהצגת סקר מדד הניכור השנתי של המכללה האקדמית אחוה בליווי מכון רפי סמית' ובעקבותיו יתקיים דיון בהנחיית הגב' רינה מצליח באשר לרציונל הכנס ותפקידם של קובעי מדיניות ומובילי דעה לשנות תפיסות וגישות של החברה ביחס לאחר.

המושב השני בהנחיית ד"ר יעל פישר יעסוק בשאלת תפקידם של מנהיגי ציבור וקהילה ויכולתם ליצור אפיקי חיבור והידברות בין הקבוצות השונות בקהילתם. משאלת לבו של האדם היא לחיות בשלום, בשלווה ובנועם עם שכניו לבניין, לשכונה, לעיר ולמדינה ולנהל חיים יציבים על בסיס ערכים של צדק חברתי ומוסרי. הפער בין האידאל לבין המכשולים הרבים בדרך להגשמתו, משכיחים מן הלב פעמים רבות את החזון ומייצרים התמקדות בקושי – על מגוון זוויותיו וממדיו. במושב זה יוצגו נקודות מבטם של אנשי אקדמיה וחברה – אשר מציעים ומיישמים כל אחד בתחומו – דרכים לקידום החזון, ולבניית אפיקים של הידברות ונקודות מפגש.

האקדמיה תציג מחקר המתמקד ביחסי רוב מיעוט כפי שמשתקפים במוסדות אקדמיים ובנקודות החיבור ביניהם ואשר מצביע על סיכויי ההידברות והסולידריות בין הקבוצות השונות. המנהיגות הציבורית תתאר את האתגרים המונחים בבסיס מרקם היחסים בין המגזרים השונים בקהילה ותציג פרויקטים חינוכיים וחברתיים המקדמים שיתוף ושוויון.