הרצאות אגרוטק

הרצאות אגרוטק ההיי - טק של החקלאות

ההרצאות פתוחות לקהל הרחב ומתקיימות במכללה האקדמית אחווה

אגרוטק ההי טק של החקלאות
 

זמן ומקום:
22/06/2017 16:30 אודיטוריום 524

תכנית ולוחות זמנים

תאריכי ההרצאות

 

תאריכים שם ההרצאה שם המרצה
23/03/2017  אתגרים בחקלאות ישראל: מעבר לעתיד פרופ' יורם קפולניק
20/04/2017 חקלאות אצות – מנוע צמיחה ירוק לחקלאות הישראלית  ד"ר עדי לוי  
04/05/2017 יזמויות ביוטכנולוגיות בתעשיית חקלאות המים ד"ר אסף שכטר
11/05/2017 חקלאות מדייקת-הלווין והמחשב בשירות החקלאי פרופ' ויקטור אלחנתי
18/05/2017 היבטי חקלאות וסביבה בישראל ד"ר ענת לוינגרט
08/06/2017 מבט מולקולרי על הייצור החקלאי פרופ' ארי שפר
22/06/2017 כמה ירוקים שווה סביבה ירוקה פרופ' אלי פיינרמן

 

טעימה מהרצאתו של פרופ' יורם קפולניק -אתגרים בחקלאות ישראל: מעבר לעתיד

שהתקיימה ב 23/03/2017

טעימה מהרצאתו של ד"ר אסף שכטר - יזמויות ביוטכנולוגיות בתעשיית חקלאות המים

שהתקיימה ב04/05/2017

טעימה מהרצאתו של פרופ' ארי שפר - מבט מולקולרי על הייצור החקלאי

שהתקיימה  ב 8/06/2017