יום עיון המסלול לחינוך מיוחד

יום העיון המסלול והחוג לחינוך מיוחד

המסלול והחוג לחינוך מיוחד

יום עיון בנושא: הנגשה וחינוך מנקודות מבט שונות

יום שלישי כ"ג באדר תשע"ז 21/03/2017

 

יום עיון של החינוך המיוחד

זמן ומקום:
21/03/2017 08:40 באודיטוריום

תכנית ולוחות זמנים

 

 

שעות פעילות
08:40 - 09:00

ברכות-

פרופ' שוש ארד - נשיאת המכללה

ד"ר ראיסה גוברמן - ראשת ביה"ס לחינוך

09:00 - 09:50

חה"כ מר אילן גילאון

נגישות כפרקטיקה לכינון חברה צודקת ושיוויונית

09:50 - 10:40 

גב' שושי גולדברג

מה הועילו חכמים בתקנתם? סוגיות בתהליך ההטמעה של תקנות הנגישות - עמותת מילב"ת

10:40 - 11:30

גב' עינב ישראל

הזכות להשמיע קול - הנגשת הליך חקירה והעדה של אנשים עם מוגבלות תקשורתית

11:30 - 12:30 

הפסקה פעילה

"להרגיש נגיש" - צוות מרכז התמיכה בדיקן הסטודנטים ותכנית "ספתח"

12:30 - 13:00 

ד"ר מיכל רביבו- דיקנית הסטודנטים

 הנגשה ונגישות – ומה אצלנו? 

13:00 - 14:00 

שי רלר

"לתהום וחזרה" הרצאה העוסקת בסיפור פציעה, התמודדות ושיקום.

   

 

 

יום העיון נערך בשיתוף צוות דיקן הסטודנטים ותכנית "ספתח" של ג'וינט ישראל.