יום העיון של המסלול ללימודי אנגלית

 

 

Study Day in Memory of Dr. Maureen Rajuan 

 יום עיון ללימודי האנגלית לזכרה של דר מורין רגואן

 

זמן ומקום:
07/04/2016 08:30 בבניין 6 חדרים 604,615,624

תכנית ולוחות זמנים

Study Day in Memory of Dr. Maureen Rajuan 

Activity

Houers

  Registration: Sign In at the entrance to Building 6

08:30

Presentations from the English Department I: Rooms 604, 615, 624

            Digital Age

            Fairy Tales

            Gardner’s Intelligences

            Reading Basics

 

09:00

Break

09:45

 Plenary lecture: Efrat Machikawa: Frogs, Home-centres & Multiculturalism: Room 516

10:00

Break

11:00

Presentations from the English Department II: Rooms 603, 620, 625

             Digital Age

            Fairy Tales

            Gardner’s Intelligences

            Reading Basics

11:15

Lunch break

12:00

Tribute to Maureen Rajuan by Dr. Trudy Zuckerman. and Award Ceremony for the Inaugural   Maureen Rajuan Essay Competition: Room 524

13:00

Plenary lecture: Jennifer Sternlicht: Building Intercultural Competence - The Challenge and  the Adventure

13:30

Registration Sign Out

14:45