יום עיון החוג לספרות

יום עיון בנושא צוהר לספרות לילדי ישראל

 

זמן ומקום:
03/01/2019 09:00 אודיטוריום 524 בניין 5

תכנית ולוחות זמנים

סדר היום:

09:30-09:00

התכנסות

10:30-09:30

ספרות ילדים ככלי לחיזוק זהות ושייכות - הניסיון של ספריית פיג'מה. הרצאה מאת גב' סילביה קמוביץ הראבן - מנהלת חינוכית, ספריית פיג'מה

11:45-10:30

סדנאות מקבילות

סדנת התנסות סביב ספרי ספריית פיג'מה עם גב' סילביה קמוביץ הראבן (503)

סדנת התנסות סביב ספרי פריית פיג'מה עם גב' איריס צור (505)

12:15-11:45

הפסקה

13:30-12:15

הרצאה ד"ר שיבולת זית

נסיכה על סוס - ספרות פמיניסטית לילדים (524)13:40-13:30

דברי סיכום וסיום

 

*הלימודים יתחדשו בשעה 14:00 בכל השיעורים

*יום עיון יחשב ליום סיור לכל מי שירשם בזמני הרישום במשך היום