יום עיון - חינוך

יום עיון בנושא תקשורת בחינוך

יום עיון110413

זמן ומקום:
11/04/2013 09:00 אולם 524 בניין 5

תכנית ולוחות זמנים

 

09:00 - 09:30  התכנסות וכבוד קל
09:30 - 10:30 ברכות

נגינה בפסנתר –  גב'  חנה אבוחצירא

10:00 - 11:15 סדנה בנושא תקשורת בינאישית וארגונית

גב' הדר גולן, ראש המרכז "שעה למחשבה"

11:15 - 11:45 הפסקה
11:45 - 13:45 סרטונים: תקשורת בחינוך
13:45 - 14:00 הפסקה
14:00 - 15:00 הרצאה:  יחסה הדואלי של מערכת החינוך אל התקינות הפוליטית, ד"ר שרה זמיר
  דברי סיכום  - ד"ר אריאל פרוינדליך וד"ר שרה זמיר