השבת הוראה

יום עיון לקידום והשבחת ההוראה

זמן ומקום:
26/02/2019 10:30 בניין 6 קומה 1

תכנית ולוחות זמנים

10:30-11:00
התכנסות וכיבוד קל
 
11:00-11:15
ברכות - כיתה 610
 
11:15-12:45
מושב ראשון - סדנאות מקבילות:
ד"ר חיים סיון
MOCC? לומדים בעידן טכנולוגי - כיתה 612
מר שלומי סרגוסי
"האם מקשיבים לך?" - על הדרך ליצירת הרצאה בסגנון TED - כיתה 610
גב' חנה אבוחצירא
'להתחיל ברגל ימין': על הפיתוי הפדגוגי בהוראה - כיתה 615
 
12:45-13:15
הפסקה - ארוחה קלה
 
13:15-14:30
מושב שני - סדנאות מקבילות:
גב' טליה מלך
הוספת ביבליוגרפיה ב-microsoft word - כיתה 612
גב' שרית שמאי
שאלון אינטראקטיבי ללמידה מיטבית - כיתה 610
גב' דקלה ברק
"כל מה שלא ידעתם על כתיבת מבחנים ולא העזתם לשאול" - כיתה 615
 
14:30-14:45
סיכום ומשובים - כיתה 610
 
אחריות אקדמית
ד"ר מירב אייזנברג
ראשת היחידה לקידום ההוראה