ניהול הקשר בין בית הספר והקהילה

יום עיון ניהול הקשר בין בית הספר והקהילה

זמן ומקום:
10/12/2018 08:30 בניין 5 אודיטוריום 524

תכנית ולוחות זמנים

סדר היום:
 
8:35-8:30 שירת תלמידים, בית ספר האלה כפר מנחם
 
8:40 - 9:00 פתיחה וברכות
 
ד"ר רעות גורדון, מנהלת התכנית להכשרת מנהלים, המכללה האקדמית אחוה
 
ליסה לוי, ראש תחום עתודות מנהלים, אבני ראשה
 
פרופ' יעל פישר, רקטור המכללה האקדמית אחוה
 
10:00-9:00 מושב א' - דרוש כפר לחנך ילד - מנחה גידי צור, מנכ"ל כיוונים
 
ד"ר מוחמד אלנבארי, ראש עיריית חורה לשעבר
 
יעל ברק נאמן, מנכ"לית קרן דב לאוטמן
 
דנה ישראלי, ממונה מרחבי חינוך אזורי, בחירה מבוקרת וייחודיות בית הספר, אגף מו"פ, משרד החינוך
 
מתן יפה, מנכ"ל 'כוכבי המדבר'
 
ד"ר ווביט מנגיסטו, ממונה ילדים ונוער, אגף א' קידום נוער, משרד החינוך
 
10:20-10:00 הפסקה
 
10:50-10:20 פרופ' יעל פישר, רקטור המכללה האקדמית אחוה - מעורבות הורים בחיי בית הספר
 
11:00-10:50 טומי טקצ'נקו, תלמיד בית הספר גוונים אשדוד - קטע שירה
 
11:30-11:00 שרונה בר נס, חברת סגל בכיר, יחידת הבוגרים, קרן מנדל למנהיגות - צמצום נשירה מהאקדמיה בקרב בני דור ראשון להשכלה גבוהה
 
11:45-11:30 הפסקה
 
12:45-11:45 מושב ב' - מה בין מעורבות להתערבות - מנחה פרופ' יצחק פרידמן
 
אבי אלישע, מנהל מחלקת חינוך, נתיבות
 
שירי עופר, לשעבר מנהלת מחלקת חינוך, שהם
 
ד"ר יוסף משהראוי, יו"ר ועדת ההיגוי לשילוב סטודנטים ערבים באונ' ת"א
 
מוחמד כבוב, מנהל בית הספר אל מוסתקבל יפו
 
שמשון קטיעי, לשעבר יו"ר ועד הורים
 
 
לאישור השתתפות שלחו מייל ל: [email protected]