יום עיון החוג להיסטוריה

יום עיון של החוג להיסטוריה

בנושא: היסטוריה, פוליטיקה וחינוך פוליטי

שיתקיים ביום ה' 23.5.13 יד' בסיון בבניין 5 אולם 524

זמן ומקום:
23/05/2013 09:00 אולם 524 בניין 5

תכנית ולוחות זמנים

יום עיון של החוג להיסטוריה

שעות הפעילות
09:00 – 09:30 התכנסות והרשמה
09:30 - 09:45 ברכות

ד"ר אירנה ולדימירסקי, ראש החוג

ד"ר חנה שטיין, ראש מסלול יסודי ועל יסודי, בית ספר לחינוך

09:45 – 10:45 פרופ' אייל נווה "הוראת היסטוריה במציאות של תמורות דיסציפלינריות, חינוכיות ופוליטיות"
10:45 – 11:00 הפסקה
11:00 - 12:00 מר אדר כהן  "דילמות סביב חינוך אזרחי בישראל"
12:00 - 13:00 הדיון המסכם

נוכחות חובה לסטודנטים הלומדים בחוג להיסטוריה

יום העיון יחשב כסיור למי שיהיה נוכח בו מתחילתו ועד סופו