יום עיון של היחידה לכניסה להוראה,סטאז' ומורים חדשים

יום עיון של היחידה לכניסה להוראה, סטאז' ומורים חדשים

יום עיון של היחידה לכניסה להוראה,סטאז' ומורים חדשים

 

יום עיון של היחידה לכניסה להוראה,סטאז' ומורים חדשים

זמן ומקום:
11/05/2015 15:45 אודיטוריום 524

תכנית ולוחות זמנים

 

שעות פעילות
15:45 - 16:15 התכנסות ורישום
16:15 - 16:45 דברי פתיחה:
פרופ' עליאן אלקרינאוי, נשיא
ד"ר אתי גרובגלד, רקטור
ד"ר ראיסה גוברמן, ראש ביה"ס לחינוך
אביבה אלקלעי, ראש היחידה לכניסה להוראה, סטאז' ומורים חדשים

אתנחתא מוזיקלית, הגב' חנה אבו חצירא.

16:45 - 17:30 הרצאה: "התמודדות מורים חדשים עם בעיות משמעת - היבטים פסיכולוגיים וחינוכיים", ד"ר רמי רחמים.
17:30 - 17:45 הפסקה ומעבר למושבים מקבילים.
17:45 - 18:30 הצגת יוזמות ומחקרים: "מודלים לחניכה מיטבית", בוגרות קורס חונכות שנה ב'
18:30 - 19:15 פאנל: "מודל מצטיין לקליטת מורים חדשים בבית-הספר", מנהלת וצוות בית-הספר "האלה", כפר מנחם.
מנחה: ד"ר שוש מלאת.

מנחה: ד"ר אתי גלעד.

* קבלת הגמול מותנית בהרשמה בתחילת יום העיון ובסיומו.