פרסומים אחרונים - כנס אחוה ה-2 לשונות ורב תרבותיות: הכלה בעתות משבר