כנס אחוה ה-2 לשונות ורב תרבותיות - מושב שני

מושב שני בהנחיית ד"ר יעל פישר

  • חה"כ יצחק הרצוג - ראש האופוזיציה בכנסת ה-19
  • ד"ר אסתר קלניצקי וד"ר זוהירה נג'ר - הצגת מחקר יחסי רוב מיעוט במכללות אקדמיות לחינוך בישראל
  • ד"ר ת'באת אבו ראס מנכ"ל שותף וגב' אנוואר אלשיכה בירומי מנהלת שותפה "יוזמות קרן אברהם" - הקמפוס כמרחב רב תרבותי משותף
  • מר טלאל אלקרינאוי ראש עיריית רהט בדיאלוג עם דרור שור ראש מועצה אזורית באר טוביה ובני ביטון ראש עיריית דימונה
  • שרון גל  – לשעבר, עיתונאי
  • סיכום ופיזור

 

ד''ר יעל פישר - ראש בית ספר לתארים מתקדמים, המכללה האקדמית אחוה חבר הכנסת יצחק (בוז'י) הרצוג – ראש האופוזיציה ויושב ראש מפלגת העבודה דר אסתר קלניצקי ד"ר זוהירה נג'ר ד"ר ת'באת אבו ראס מנכ"ל שותף  - יוזמות קרן אברהם

 

ואנוואר אלשיכה בירומי מנהלת שותפה - יוזמות קרן אברהם מר טלאל אלקרינאוי מר דרור שור - ראש המועצה המקומית באר-טוביה בני ביטון - ראש עיריית דימונה שרון גל - עיתונאי

 

משאלת לבו של האדם היא לחיות בשלום, בשלווה ובנועם עם שכניו לבניין, לשכונה, לעיר ולמדינה ולנהל חיים יציבים על בסיס ערכים של צדק חברתי ומוסרי. הפער בין האידאל לבין המכשולים הרבים בדרך להגשמתו, משכיחים מן הלב פעמים רבות את החזון ומייצרים התמקדות בקושי – על מגוון זוויותיו וממדיו. במושב זה יוצגו נקודות מבטם של אנשי אקדמיה וחברה – אשר מציעים ומיישמים כל אחד בתחומו – דרכים לקידום החזון, ולבניית אפיקים של הידברות ונקודות מפגש.

האקדמיה תציג מחקר המתמקד ביחסי רוב מיעוט כפי שמשתקפים במוסדות אקדמיים ובנקודות החיבור ביניהם ואשר מצביע על סיכויי ההידברות והסולידריות בין הקבוצות השונות. המנהיגות הציבורית תתאר את האתגרים המונחים בבסיס מרקם היחסים בין המגזרים השונים בקהילה ותציג פרויקטים חינוכיים וחברתיים המקדמים שיתוף ושוויון.