טופס זה נסגר.

כנס אחוה ה-2 לשונות ורב תרבותיות – רישום מקוון

טופס רישום לכנס אחוה ה – 2 לשונות ורב תרבותיות: הכלה בעתות משבר.