כנס איל"ש

כנס איל"ש

האגודה הישראלית לבלשנות שימושית
הכינוס הארבעים וארבעה של האגודה
יום ראשון, כ"ה בתשרי תשע"ח, 15 באוקטובר 2017.
זמן ומקום:
15/10/2017 09:00 אודיטוריום 1

תכנית ולוחות זמנים

9:00 – 10:00                 התכנסות והרשמה  - בנין 6 קומת הכניסה

 

 

10:00 – 11:30                   מושבים מקבילים א

 

 

מושב 1 – חדר 604

תחביר העברית החדשה

יו"ר: ישי נוימן

 

 

ישי נוימן

פסוקית זיקה עצמאית בלי ש' הזיקה בעברית החדשה

 

 

ניקולאוס וילדנר

הדקדוק המתהווה של פסוקיות זיקה בשיח העברי הדבור – סקירה ראשונית

 

 

לאון שור ואנה ענבר

קטגוריית השלילה בעברית המדוברת – יחסי הגומלין בין סימון לשוני לסימון מחוותי

 

 

 

 

מושב 2 – חדר 605

תחביר ושיח

יו"ר: גילה שילה

 

 

רותי ברדנשטיין

סמני השיח 'בוא', 'בואנ'ה'

 ו-'בינינו'

 

 

נוגה אילני

שלוש התניות מורפולוגיות לחזרה על מילת היחס לפני חלקי משפט חוזרים

 

 

פנינה טרומר, רמה מנור ואבי גבורה

מה בין "תביא חיבוק" לבין "תחבק" –מפועל תנועה ספציפי לרכיב בתחליף פועל

 

 

 

מושב 3 – חדר  606

סמנטיקה, פואטיקה וקוגניציה

יו"ר: תמר סוברן

 

אושרי זיגלבוים

עיצוב זהות לאומית במקראות ביה"ס

 

איריס אבנר

בין מנגינות למילים – מבט סמנטי על הזיקות בין מוזיקה לפואטיקה

 

 

דלית וסרמן-אמיר

מבט קוגניטיבי ונוירו-בלשני על פיענוח מטפורות

 

 

 

11:30 – 11:50                      הפסקה

 

11:50 – 13:00                  מושב מליאה – בניין 5 אולם  524

 

ברכות ותודות:

ד"ר יעל פישר, רקטור המכללה האקדמית אחווה

פרופ' זהר לבנת, נשיאת איל"ש

ד"ר גילה שילה, יו"ר איל"ש

ד"ר עליזה עמיר, ראשת החוג ללשון העברית ויו"ר הכינוס המ"ד של איל"ש

 

הרצאת מליאה: זהר לבנת ואיילת כהן 

סוגת נאומי הבכורה בכנסת: היבטים לשוניים ופרפורמטיביים

 

 

13:00 – 14:00                ארוחת צהריים

 

 

14:00 – 15:30                 מושבים מקבילים ב

 

מושב 4 - חדר 604

לשון הספרות וסוציולינגויסטיקה

יו"ר: דורון דן

 

בת-ציון  ימיני

"בתכלת שוקטה ובתום של כינרת שלי" – היתר השירה, השגרה או השפעה זרה בשירי רחל?

 

 

 

איילת יפת

הומור לשוני בספרי הילדים של מאיר שלו

 

 

 

שלומית לנדמן

האם ניתן לבנות מודל ניבוי שכיחות שמות פרטיים של המגזר היהודי בישראל?

 

מושב 5 – חדר 605

הוראת עברית כשפה שנייה

יו"ר: רינת גולן

 

יפה ישראלי

הוראת עברית כשפה שנייה בכורדיסטאן האיראנית

 

 

 

רינת גולן ועליזה עמיר התמודדותן של מחנכות לתלמידים עולים בבית הספר היסודי עם הוראת עברית כשפת שנייה

תומר בוזמן

שפת הבית ושפת בית הספר – מחקר התערבות

 

 

מושב 6 – חדר  606

לשון ורטוריקה

יו"ר: עירית זאבי

 

שיר פינקלשטיין והדר נץ

תקינות הלשון בטקסטים מוקפדים ומושגחים (עבודות להגשה) ובטקסטים מוקפדים ומושגחים פחות (הודעות ווטס-אפ)

 

איילת שביט

השדה הסמנטי של האופטימיות בנאומיו של שמעון פרס

 

 

עירית זאבי

הרטוריקה של לוחית הרישוי לרכב בישראל: היבטים לשוניים-סגנוניים בהקשר חברתי-תרבותי

 

15:30 – 15:50                   הפסקה

 

15:50 – 17:50                  מושבים מקבילים ג

 

מושב 7  - חדר 604

חקר התרגום

יו"ר: הילה קרס

 

הילה קרס

ממגדלי טראמפ למגדל בבל: מדוע טראמפ אובד בתרגום?

 

 

אביב אמית

היבטים סוציו-בלשניים של שימוש בתרגום אוטומטי בלוקליזציה של אתרים

 

 

רחל ויסברוד ואיילת כהן

הכבש השישה עשר – תרגום בין ובתוך אופנויות

 

 

 

שרה פראנצו

כתיבת עדות כתרגום של טראומה בעדותה של ד"ר לוצ'אנה ניסים מומיליאנו זיכרונות מבית המתים

 (Ricordi della casa dei morti)

 

מושב 8 – חדר 605

כתיבה והוראתה

יו"ר: עליזה עמיר

 

דבורה הרפז

מצריכת ידע ליצירת ידע -  תלמידי תיכון כותבים ערכים לוויקיפדיה

 

ריקי תמיר, עירית השכל שחם ועלית אולשטיין

תמורות בכתיבה האקדמית של סטודנטים במכללות לחינוך - הנצה, לבלוב או בשילה?

 

עליזה עמיר ואורית אבידב -אונגר

מחסום דיסציפלינרי בשילוב טכנולוגיה בהוראת הכתיבה

 

 

ריקי תמיר ושרה האופטמן

אמצעים לשוניים לניהול הרושם (IMPRESSION  MENAGMENT) בטקסטים שנכתבו על ידי סטודנטים במהלך ההרשמה ללימודים גבוהים

מושב  9 – חדר  606

שינוי לשוני בעברית בת ימינו

יו"ר: רותי בורשטיין

 

רותי ברדנשטיין, ליאון שור ואנה ענבר

הגרמטיזציה של סמן השיח 'זהו'

 

עינת קוזאי

על מעמדו של הפועל 'בוא' בעברית בת ימינו

 

 

 

חגית שפר

ככל – מבט מדקדוק התבניות

 

 

 

 

ליאור לקס

פועליות כגורם לשינוי צורני