כנס היצגי פרוייקטים לחינוך המיוחד - תשע"ו

כנס היצגי פרוייקטים לחינוך המיוחד תשע"ו

 

כנס חינוך מיוחד

זמן ומקום:
08/06/2016 08:30 אודיטוריום בניין 1

תכנית ולוחות זמנים