כנס הפולקלור השמיני

כנס הפולקלור השמיני

אין אדם טובל רגלו פעמיים באותו נהר

"גלגול, שינוי ותמורה בפולקלור”

יתקיים ביום שלישי ט”ז באייר תשע”ב 8 במאי 2012

במכללה האקדמית אחוה

 

כנס הפולקלור השמיני-באנר

זמן ומקום:
08/05/2012 12:45 אודיטוריום 1

תכנית ולוחות זמנים

שעה נושא
12:45 - 13:15 התכנסות
מושב ראשון יו"ר: דר יואל פרץ
13:15 - 13:30 דברי פתיחה - פרופ' צבי פריאל, נשיא המכללה האקדמית אחוה
13:30 - 14:00 ד”ר כרמלה אבדר- המכללה האקדמית אחוה

כיסוי וגילוי בלבושן של יהודיות מתימן

14:00 - 14:30 מר נחומי הרציון - המכללה האקדמית אחוה

גלגולו של נגון: איך שיר  מתגלגל ונולד מחדש בזמר העברי

14:30 - 15:00 פרופ’ שלום צבר- האוניברסיטה העברית
15:00 - 16:00 הפסקה
מושב שני - יו"ר ד"ר דודו רוטמן
16:00 - 16:30

ד”ר יואל פרץ- המכללה האקדמית אחוה
“אדני השדה”: גלגוליו של יצור מיתולגי לאורך הדורות

16:30 - 17:00

ד”ר רבקה הבסי- אוניברסיטת בר אילן

תהפוכות חברתיות בקהילה היהודית בסלוניקי והשתקפותן ברפרטואר השירים בלאדינו
17:00 - 17:30

ד”ר אבנר פרץ- מכון מעלה אדומים לחקר השפה הספניולית ותרבותה

מסע במנהרת הזמן בעקבות השיר Kuando el rey Nimrod
17:30 - 18:00

ד”ר יובל הררי - אוניברסיטת בן גוריון

מכישוף ל’קבלה מעשית’ - תמורות במאגיה היהודית שלאחר התפתחות הקבלה
18:00 - 18:30 הפסקה
18:30 - 19:30

מופע אומנותי - אנסמבל “קהילות שרות”

עם הפייטן ונגן הסאז מר יניב עובדיה בפיוטים ושירת הבקש