כנס הצגת עבודות גמר, תואר שני - מינהל מערכות חינוך

כנס הצגת עבודות גמר, תואר שני - מינהל מערכות חינוך

ראשית מחקר פליאה (אריסטו)

מסיימי מחזור ט’ לתואר שני . M.Ed מינהל מערכות חינוך, שמחים להזמינכם לכנס הצגת עבודות הגמר שיתקיים ביום חמישי יא’ בכסלו תשע”ד 14/11/2013.

"חוקרים באחוה – תיאוריה, יישום ומעשה"

זמן ומקום:
14/11/2013 15:45 אודיטוריום 1

תכנית ולוחות זמנים

תכנית הכנס

שעה נושא
15:45 - 16:00 התכנסות וכיבוד קל (אודיטוריום) 1
16:00 - 16:20 פתיחת הכנס וברכות
16:20 – 16:50 הרצאת אורח: ח"כ (לשעבר) רן כהן "בין מנהיגות ציבורית לשליחות חברתית"
16:50 - 18:20 מושב ראשון: הצגת הפוסטרים (בגלריה הצמודה לאודיטוריום 1)
18:20 - 18:35 הפסקת קפה (בנין 5 ליד כיתה 508)
18:35 - 19:20 מושב שני: שולחנות עגולים - "לאן מכאן?" (בניין 5 כיתות 508 ו- 509)
19:20 – 19:30 חזרה למליאה ומילות סיכום (אודיטוריום 1)

מנחה: אתי יונגרוירט - יו"ר ועדת היגוי
 

ניתן להגיע בליווי משפחה, חברים או עמיתים לעבודה.

אנא הגיעו בזמן כדי שנוכל לעמוד בלוח הזמנים.