כנס הצגת עבודות הגמר תואר שני .M.Ed

כנס הצגת עבודות הגמר תואר שני

כנס הצגת עבודות הגמר תואר שני .M.Ed - מנהל מערכות חינוך, תרבות עם ישראל והוראתה, חינוך מיוחד וחינוך מתמטי.

יתקיים ב-03/07/2017, ביום שני, ט' בתמוז תשע"ז, בשעות 17:00 - 21:00, אודיטוריום 1.

כנס הצגת עבודות הגמר תואר שני

זמן ומקום:
03/07/2017 17:00 אודיטוריום 1

תכנית ולוחות זמנים

שעות פעילות
17:00 - 17:30 התכנסות ותליית הפוסטרים (רחבת אודיטוריום 1)
17:30 - 18:45

התכנסות במליאה (אודיטוריום 1)

ברכות, אתנחתא מוזיקלית, הצגת עבודות נבחרות

18:45 - 19:00 כיבוד קל
19:00 - 19:45 הצגת הפוסטרים על ידי הסטודנטים
20:00 - 21:00

מפגש סטודנטים-סגל:

מנהל מערכות חינוך (חדר 610)

תרבות עם ישראל והוראתה (חדר 612)

חינוך מיוחד (חדר 615)

חינוך מתמטי לבית הספר היסודי (חדר 613)