כנס הצגת פרוייקטים חינוך מתמטי

כנס הצגת פרוייקטים חינוך מתמטי

כנס הצגת פרוייקטים תואר שני M.Ed חינוך מתמטי לביה"ס היסודי

יתקיים ביום רביעי 23/11/2016

כנס הצגת פרוייקטים חינוך מתמטי

זמן ומקום:
23/11/2016 16:30 בניין 6 כיתה 610

תכנית ולוחות זמנים