כנס פרוייקטים תואר שני מינהל מערכות חינוך

כנס פרוייקטים תואר שני מינהל מערכות חינוך


זמן ומקום:
21/06/2012 09:00 גלריה ואולם 524

תכנית ולוחות זמנים

שעה נושא
09:00 - 09:30 התכנסות וכיבוד (בנין 5 כיתה 524)
09:30 - 10:00 ברכות
  פרופ' אלי זמסקי, נשיא אחוה המכללה האקדמית לחינוך
  פרופ' יצחק פרידמן, ראש בית הספר למינהל מערכות חינוך
  ד"ר מריטה ברבש, סגנית נשיא המכללה והמנהלת האקדמית
  שרון אדטו, חברת ועדת ההיגוי ונציגת הסטודנטים
10:00 - 11:00 הרצאות קצרות של פרויקטים נבחרים
  שלי גמליאל
  יפעת קוסטליץ
11:00 - 11:15 מעבר לגלריה לתצוגת הפוסטרים (ליד אודיטוריום 1)
11:15 - 12:45 הצגת הפוסטרים, שיפוט והערכה (יתקיים בשני סבבים)
12:45 - 13:15 הפסקת צהרים וכיבוד
13:15 - 14:45 שולחנות עגולים – "חושבים ביחד"  (חדר 516)
14:45 - 15:45 פאנל לסיכום השולחנות העגולים (חדר 524)
15:45 - 16:00 סיכום ומשוב (באמצעות קליקרים)
מנחה: ד"ר אורית אבידב-אונגר, רכזת הפרויקטים- תואר שני

 

כנס הצגת פרוייקטים