מפגש מפקחות ורכזת גנים עם סטודנטים שנה ג'

מפגש מפקחות ורכזת גנים עם סטודנטים שנה ג'

מפגש מפקחות ורכזת גנים עם סטודנטים שנה ג' והסבת אקדמאים מהמסלול לגיל הרך לקראת השתלבותם במערכת החינוך בגיל הרך

זמן ומקום:
31/05/2016 08:30 בכיתה 516 בבניין 5

תכנית ולוחות זמנים

מפגש מפקחות ורכזת גנים עם סטודנטים שנה ג' והסבת אקדמאים מהמסלול לגיל הרך לקראת השתלבותם במערכת החינוך בגיל הרך

יום ג' כ"ג באייר ה 31/5/2016

 

שעות פעילות
08:30 - 09:00            התכנסות
09:00 - 10:10

מושב הרצאות קצרות על ידי המפקחות:

הגב' נאוה ראובן- מפקחת גני הילדים במחוז מרכז:

שנת הסטאז' ופרויקט חממה (20 דק').

הגב' לידה לוי - מפקחת גני הילדים במחוז מרכז:             

ניהול תקשורת בצוות הגן (20 דק').

הגב' ברכי יעיש – רכזת גננת במועצה המקומית גדרה:ניהול תקשורת עם הרשות (20 דקות).

10:10 – 10:40 הפסקה
10:40 – 11:45 שאלות ותשובות
11:45 – 13:00 מפגש מפקחות עם צוות הגיל הרך בליווי ארוחה קלה בחדר 516.