שילוב בין זהויות בחברה הישראלית

שילוב בין זהויות בחברה הישראלית
תאריך אירוע: יום ג', 05.01.2016 12:30 - 13:30

יום ג'  בשעה  12:30 - 13:30  בתאריך -  05/01/16

סמינר מחלקתי בפסיכולוגיה - שילוב בין זהויות בחברה הישראלית: מה מאפשרת לי הזהות שלי?

 ד"ר שני אופנהיים

שילוב בין זהויות בחברה הישראלית