יום עיון רגב

תפקידם של מחנכים בחזרה לשגרה לאחר משבר

זמן ומקום:
29/05/2018 13:00 כיתה 610

תכנית ולוחות זמנים

סדר היום:
13:00-13:15- התכנסות
13:15-13:30- דברי פתיחה, ד"ר ראיסה גוברמן
13:30-14:00- הסיפור של בית הספר בלסבוס, מפי מחנכי המכינה "סנאבל", להבות חביבה
14:00-14:20 - הפרויקטים של רג"ב: תיאור המשבר, עיקרי ממצאים, ניהול משבר - מנקודת המבט של מחנכים.
14:20-14:50- שיח בקבוצות על: משברים, אירועי קצה והתרומה שלהם לבניית שיגרה מיטיבה.
14:50-15:00- סיכום ותכניות לעתיד