מכללת אחוה - יום עיון חינוך והדרכה

יום עיון חינוך והדרכה

אחוה - המכללה האקדמית לחינוך

החוג לחינוך בשיתוף ההדרכה הפדגוגית

מתכבדים להזמינכם ליום עיון

יום רביעי, 21 בספטמבר 2011

אולם 524

זמן ומקום:
21/09/2011 08:30 חדרים 516, 513, 512, 524

תכנית ולוחות זמנים

 

בתכנית

8:30-9:00

התכנסות והרשמה

9:00-9:20

ברכות

פרופ' אלי זמסקי,נשיא המכללה

ד"ר מריטה ברבש,סגנית נשיא ומנהלת אקדמית

ד"ר היידי פלביאן, רכזת הדרכה

9:20-9:40

"החוג למדעי החינוך ולפדגוגיה "  ד"ר רוני ריינגולד

9:40-10:15

"הכשרת מורי המחר בין חינוך לפדגוגיה, גישות ומעשים" ד"ר שוש מלאת

10:15-10:30

הפסקה ומעבר לסדנאות

10:30-11:30

פעילות בסדנאות

"חשיבת השבחה כאפשרות להשבחת הוראה"  ד"ר אדוה מרגליות (כיתה 512)

"'כשהעכבר והנחש נפגשו'- הוראת המושג עפ"י הדיאלוג הפררייני"  ד"ר נירה מאי (כיתה 513)

"על חינוך ופדגוגיה ומה שביניהם" ד"ר אתי גלעד (כיתה 516)

11:30-12:00

ארוחת צהרים (524)

12:00-12:30

סיכום היום - ד"ר היידי פלביאן

12:30-14:00

ישיבות מסלול - תכנון שנה"ל תשע"ב

גי"ר- כיתה 512, חנ"מ- כיתה 513, ייחודי- כיתה 514,  בדואי- כיתה 515 , יסודי-על יסודי- כיתה 516