יום עיון מדריכות פדגוגיות

יום עיון מדריכות פדגוגיות

אחוה - המכללה האקדמית לחינוך

החוג לחינוך בשיתוף ההדרכה הפדגוגית

מתכבדים להזמינכם ליום עיון למדריכות פדגוגיות

זמן ומקום:
28/12/2011 09:30 524

תכנית ולוחות זמנים

9:30-10:00

התכנסות והרשמה

10:00

הדלקת נר שמיני של חנוכה

ברכותפרופ' אלי זמסקי,נשיא המכללה

10:15-11:30

"התפתחות אישיות המורה מילדות לבגרות והשפעתה על ההוראה בגן ובבית הספר", ד"ר רמי רחמים

11:30-12:30

סדנאות

"בין חקר המדע להכשרת המורים" ד"ר תמי ויסמן(כיתה 515)

"ספרות והיסטוריה חובקים יחדיו לשיפור מיומנות ההוראה"גב' ליליאן בן דוד (כיתה 513)

"תרומתו של מדע הלשון להוראתם של מושגי חנוכה", ד"ר דורון דן (כיתה 512)

12:30-13:15

ארוחת צהרים (כיתה 517)

13:15-14:00

סיכום