המכללה בעיתונות


ביקור הנהלת ג'וינט ישראל במכללה האקדמית אחוה
תאריך הפרסום: יום ו', 11.03.2016
עיתון: ידיעות הדרום
מדור: ידיעות הדרום
שם הכתב: לימור תורג'מן
ביקור סגן השר לשיתוף אזורי - ח"כ איוב קרא קישור לפרסום [title]
תאריך הפרסום: יום ב', 29.02.2016
עיתון: שמושי לשלישי
מדור: מידעון ארגוני תשתית למגזר השלישי
ידיעות הדרום- סגן השר לשיתוף פעולה אזורי איוב קרא ביקר במכללה האקדמית אחוה
תאריך הפרסום: יום ו', 26.02.2016
עיתון: ידיעות הדרום
מדור: מוניציפליה
שם הכתב: לימור תורג'מן
תעודות למצטייני מכללת אחוה
תאריך הפרסום: יום ו', 29.01.2016
עיתון: ידיעות הדרום
מדור: ידיעותאחרונות
שם הכתב: אלי ג'אן
טביעת אצבע של דו קיום
תאריך הפרסום: יום ו', 08.01.2016
עיתון: ידיעות אשדוד
מדור: ידיעות אחרונות
שם הכתב: אלי ג'אן
חנה אבו חצירא-קורה בקפה
תאריך הפרסום: יום ו', 01.01.2016
עיתון: ידיעות הדרום
מדור: ידיעות אחרונות
שם הכתב: אלי ג'אן
באיזה גיל לחשוף את הילדים למסכים?
תאריך הפרסום: יום ו', 18.12.2015
עיתון: ידיעות אחרונות
מדור: 7 ימים
שם הכתב: שיר-לי גולן
ואיך נספר לילד שהוא צריך לקחת ריטלין?
תאריך הפרסום: יום א', 13.12.2015
עיתון: ידיעות אחרונות
מדור: זמנים בריאים
שם הכתב: שיר-לי גולן
ואיך נספר לילד שההורים מתגרשים?
תאריך הפרסום: יום א', 13.12.2015
עיתון: ידיעות אחרונות
מדור: זמנים בריאים
שם הכתב: שי-לי גולן
Page 11 of 23