המכללה בעיתונות


הודעה לעיתונות - פאנל בחירות 2013
תאריך הפרסום: יום ג', 25.12.2012
עיתון: הודעה לעיתונות
ביקור השר גדעון סער במכללת אחוה
תאריך הפרסום: יום ד', 24.10.2012
עיתון: עיתון בשפה הערבית
ביקור השר גדעון סער במכללה
תאריך הפרסום: יום ג', 23.10.2012
עיתון: אל אסבוע אל ערבי
Page 19 of 24